Bảng Giá Cước Hóa Đơn Điện Tử VNPT Hà Nội

 
Bảng Giá Cước Hóa Đơn Điện Tử VNPT Hà Nội
Bảng Giá Cước Hóa Đơn Điện Tử VNPT Hà Nội

Hóa đơn điện tử là  gì ?

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về :

♦ Bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ

♦ Thay thế cho cách phát hành, gửi hóa đơn đến khách hàng và lưu trữ hóa đơn giấy theo phương thức truyền thống

♦ Cho phép các đơn vị, tổ chức có các hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ có thể phát hành khởi tạo,lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý hóa đơn bằng phương tiện điện tử

♦ Được khởi tạo, lập, xử lý và lưu trữ trên máy tính theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Bảng giá cước hóa đơn điện tử VNPT

 

Quảng cáo
  • quang cao 1
  • quang cao 2
  • Số điện thoại
  • điện thoại cố định
  • quang cao 4
  • quang cao 5
  • quang cao 3
Danh mục
Video